سلام من همیشه تلاش میکنم بهترین عملکرد را داشته باشم